Actualités
افتاح المهرجان الدولي للسياحة الدينية ببلدية سيدي عقبة المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة الزيبان 18/03/2018

في افتاح المهرجان الدولي للسياحة الدينية ببلدية سيدي عقبة المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة الزيبان
محاضرة اقتصادية السياحة الدينية ودورها في دعم النمو الاقتصادي
تنشيط الدكتور بشير مصطفى